loading

RESERVERINGSVOORWAARDEN

Met plaatswensen wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden. Wij behouden ons echter het recht voor om ook een andere, gelijkwaardige plek te reserveren.

Wij zijn verplicht om de bestelde plekken tot de middag van de dag die volgt op de dag van aankomst vrij te houden. Wanneer de gast tot op dat moment niet verschijnt en er geen contact is opgenomen met de camping, vervallen voor ons alle verplichtingen.

Een reservering is pas bindend wanneer wij binnen 14 dagen nadat wij schriftelijk hebben toegezegd de aanbetaling ontvangen hebben. Stuur de aanbetaling bij meerdere bestelde plaatsen uitsluitend op naam van de besteller. Wij geven de huurder het recht om de bestelling tot 30 dagen voor aanvang van de reservering zonder opgaaf van redenen te annuleren. De bankkosten voor de terugzending van de aanbetaling zijn voor rekening van de huurder. Een reservering is voor beide partijen bindend. Wanneer de verhuurder of huurder zijn verplichtingen niet kan nakomen door gebeurtenissen waarop hij geen invloed heeft, ontslaat dit hem van overige verplichtingen.

In dit geval moet er bewijs worden geleverd en moet de andere partij direct op de hoogte worden gesteld.

Tijdens het hoofdseizoen dient men zich beslist te houden aan de vermelde aankomst- en vertrektijden. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u om ons op tijd hiervan op de hoogte te stellen. Vertragingen bij de aankomst of een vervroegd vertrek zonder dwingende reden kunnen niet worden doorberekend aan het beheer van de camping. De kampeerkosten moeten in dat geval ook voor de dagen worden betaald waarop er niet werd gekampeerd. De reservering begint om 12.00 uur ‘s middags en eindigt om 10.00 uur ‘s ochtends.

Als aanbetalingen voert u bij voorkeur een Europese overschrijving uit voor een staanplaatsreservering ter hoogte van € 50,-- naar onze rekening: IBAN: AT65 1700 0001 6001 9832 bij de BKS Bank AG Spittal/Drau. Bankkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien de annulering niet tijdig plaatsvindt, behouden wij ons het recht voor om de aanbetaling in te houden. De prijslijst geldt onder voorbehoud van wijzigingen en foutieve informatie. De geldigheid vervalt zodra er een nieuwe prijslijst in werking treedt.