loading

PRIVACYVERKLARING

Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG en de Duitse telecommunicatiewetgeving van 2003). In deze privacyverklaring informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de verwerking van gegevens met betrekking tot onze website.

Contactopname met ons
Wanneer u met ons via het contactformulier contact opneemt, worden uw gegevens uit het formulier inclusief de door u vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag of voor het geval wij nog iets willen vragen. Deze gegevens sturen wij niet zonder uw toestemming door. De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment herroepen. Stuur ons in dat geval een informele e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de herroeping blijft door de herroeping onaangetast. De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons tot u ons de opdracht geeft om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de opslag van gegevens vervalt (bijv. wanneer de verwerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke voorschriften - met name de bewaartermijnen - blijven hiervan onverlet.

Google Maps
Deze website gebruikt een API van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Het gebruik van de functies van Google Maps is noodzakelijk om uw IPadres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wij gebruiken Google Maps om ons online-aanbod op een aantrekkelijke wijze vorm te geven en om de op de website genoemde plaatsen eenvoudiger te kunnen vinden. Dit is een legitiem belang conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG. Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Google Web Fonts
Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde web fonts, die door Google worden aangeboden. Bij het opvragen van een internetpagina laadt uw browser de benodigde web fonts naar uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Hiervoor moet de door u gebruikte browser contact opnemen met de servers van Google. Hierdoor verkrijgt Google informatie dat via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Het gebruik van Google web fonts vindt plaats om ons onlineaanbod uniform en aantrekkelijk weer te geven. Dit is een legitiem belang conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG. Wanneer uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype door uw computer gebruikt. Meer informatie over Google web fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

SSL-codering
Deze website maakt, vanwege veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van vertrouwelijke opvragen (zoals bestellingen of aanvragen) die u aan ons stuurt als eigenaar van de website, gebruik van een SSL-beveiliging. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser van “http://” naar “https://” wisselt. Er verschijnt bovendien een slotsymbool in de adresbalk. Wanneer de SSL-beveiliging geactiveerd is, kunnen gegevens die u aan ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

Cookies
Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade op uw pc aan en bevatten geen virussen. Ze hebben als doel om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw pc worden geplaatst en die uw browser opslaat. De meeste van de door ons ingezette cookies zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch gewist nadat u de website verlaten heeft. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek weer herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. U kunt cookies in afzonderlijke gevallen toestaan of de cookies in bepaalde gevallen of algemeen af te wijzen. U kunt ook activeren dat cookies automatisch gewist worden wanneer de browser wordt afgesloten. Wanneer cookies niet geaccepteerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die voor de uitvoering van elektronische communicatieprocessen of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandje) benodigd worden, worden op basis van art. 6 lid 1 sub f van de AVG opgeslagen. De eigenaar van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies, om zijn dienst zonder technische problemen en zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om het surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in de privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Rechtsgrond
De verwerking van gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment herroepen. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Uw rechten
U hebt recht op informatie, correctie, wissen, beperking, overdracht, herroeping en bezwaar. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de privacywetgeving, kunt u bezwaar maken bij de toezichthoudende instantie. In Oostenrijk is dit de ‘Datenschutzbehörde’.

U bereikt ons via:

Campingplatz Sachsenburg Camping Betriebs GmbH
Ringmauergasse 8
A-9751 Sachsenburg

Mobil: +43 650 3103131
Fax: +43 4769 2925-20
E-Mail: info@draucamping.at